Как да създадем общество в организацията

За една компания е добре да мислим като за микрообщество или дори и да звучи пресилено – семейство. Някаква форма на семейство, защото вече има много различни.
Едно от нещата, които търсим в обществата, в които попадаме е общността – свързаността.

Във всеки от нас сякаш е програмирано да търсим сродни души, да търсим хора, които имат еднакви интереси с нашите, които са имали близки преживявания до нашите, които следват подобни на нашите цели и философии.

Всъщност така се изгражда и сърцето на една организация или семейство – от много лични мотиви, цели и философии, много лични истории и мечти събрани в едно цяло.
Колкото по-силно и здраво е то, толкова по-силна е организацията или семейството ни.
Ние, в 3CON се стремим да покажем своята индивидуалност, но така, че тя да допълни като пъзел общото сърце на цялото. И всички цветове на тази индивидуалност се крият в отделната лична история.

Личната история е автентична и именно тази нейна сила ни помага да спечелим доверие, да отключим емоции. Тя задейства базисни механизми на влияние и отключва основни стереотипи в човешкото поведение. Изведена и комуникирана правилно тя може да постигне абсолютна емоционална идентификация между ценностите на компанията и основните ѝ аудитории – една от които са служителите.

Всяко успешно общество е започнало да се изгражда около една идея. Тази идея обикновено се ражда в една лична история, провокация или мечта. Вдъхновяващата сила на лидера в повечето случаи се заражда в предаването на неговата лична история. Всеки от нас намира по едно зрънце за себе си, свързва го със своята история, усеща заряда и … тръгва след лидера.

Най-близката аналогия, която мога да направя за заразяващата сила на личната история е с ролята на родителя. Това е примерът, който започваме да следваме още като деца. Чуваме историята, украсяваме си я със всяка следваща година, надграждаме я докато почти не заприлича на легенда. Преминаваме през различни фази на оприличаване, след това на отричане, после на приемане и в най-честите случаи си вземаме една ценност – една сюжетна линия, една мисъл дори, която превръщаме в основа на нашата собствена история. Не, ние не преживяваме същото, но използваме примера като задвижващ механизъм. Не прилича ли на мотивиращите механизми в една успешна организация?

От друга страна ние като родители се стараем да дадем най-добрия пример. Искаме нашата история и това, което покажем да даде на децата ни възможности, образование, дисциплина (когато е необходимо) и всичко, за да могат да пораснат и постигнат повече, отколкото сме успели самите ние.

Добрите лидери искат абсолютно същото. Искат чрез своя пример, със своята история да дадат възможност на своите хора, образование и дисциплина, да изградят тяхната самоувереност, да им дадат възможност да се опитват и да се провалят, за да могат след това да постигнат още повече, отколкото някога са си представяли за себе си.

Една компания е микрообщество и в нея действат законите на всяко общество, както е и семейството. Следвайки тази мисъл и подхождайки със същата загриженост и интерес можем да изведем личната история на всеки член на обществото като пример, като мотив за сплотяване и развитие.

Когато в ролята си на обслужваща комуникационна агенция е необходимо да подобрим общуването в една организация, да изчистим посланията за ценност и мисия и да ги предадем адекватно на всеки служител или клиент, започваме като търсим именно онова зрънце дух, около което да изградим чувството за полезност. Чувството за сигурност и желанието за принадлежност. Обикновено го намираме в личните истории.

Разказването на истории носи странния дух на съживяване, стимулира въображението и дава тъй нужното ни усещане за свързаност. В основата е изразяването на достъпен, разговорен език, който в повечето случаи има различни значения, но е абсолютно неподправен и неангажиран с рекламни послания. Именно автентичността е силата на разказването на истории.

Когато използваме личната история ние не просто казваме колко е хубава компанията или колко е добре да се работи в нея, ние показваме нов начин, по който можем да се вдъхновим от опита на служителите. Наративът показва една човешка страна на бизнеса. Излизаме от границите на „това е което правя тук“ и стигаме до „ето защо аз правя това тук“.

Саймън Сайнек в своята книга „Започнете със ЗАЩО“ говори за златния кръг. Защо? Как? Какво? Всеки човек, всяка организация на планетата знае какво прави.
Някои знаят как го правят. Но много, много малко хора или организации знаят защо правят онова, което правят.  И под „защо“ няма предвид „за печалба“. Това е резултат. Под „защо“ той има предвид: каква е целта, каузата, в какво вярваме?
Ако говорим за това в какво вярваме, ще привлечем онези, които също вярват в това, в което вярваме и ние.

„Хората не купуват това, което правиш; купуват причината да го правиш.“ казва Сайнек.

По същия начин извеждането на личните истории преминава отвъд стандартната работна рамка и среда на организацията и помага да погледнем на нея през друга, различна призма. Някой от тези истории споделят личните прозрения и преживявания на служителите. Това ни помага да оформим цялостната философия на компанията и да дадем отговор на въпроса „Защо?“. Отговорът, заради който ще ни последват. Намирането и задържането на най-подходящите хора в организацията може да се превърне в истинско приключение като използваме силата на историите. Важно е да открием откровени истории и да ги споделим.

По този начин създаваме истинска, трайна връзка между служителите и организацията.
Създаваме общество, което черпи енергия от хората, които го изграждат. Общество, което благодарение на примера и автентичността на личните истории извайва своята собствена индивидуалност и само по себе си се превръща в пример и желано място. Затова не са нужни огромни бюджети. Нужно да погледнем отвътре, да се заслушаме и да се вгледаме във всеки един от организацията. Нужно е да поискаме да разберем отговора на въпроса „ЗАЩО правя това тук“ от всеки един от организацията. Нужно е да го разкажем на език, който ще разберат повече хора и да успеем да предадем енергията, която създава общество от всички в организацията.

Разказването на истории отваря нов прозорец в културата на организацията, като подчертава отделните истории на служителите. По този начин позволяваме на кандидатите за работа да почувстват бъдещите си колеги. Хората, които търсят работа могат по-лесно да решат дали припознават целите и интересите на организацията като свои. Една от най-големите одиторски компании в света KPMG инициира кампания за привличане и задържане на таланти като цели промяна на гледната точка – именно нуждата от вдъхновение при търсещите работа, пречупено през призмата на преосмисления опит на служителите. Следвайки резултатите от едно проучване на Calling Brands and Net Impact, което свързва влиянието на по-високата цел на компанията върху привличането и задържането на таланти, KPMG стартира кампанията си под надслов:
Вдъхвай увереност. Предизвиквай промяна.

За да свържат своите служители с кампанията, от KPMG разработват приложение, което позволява на всеки от екипа да създава и споделя публикации. Получават 42 000 истории, а 90% от анкетираните служители съобщават, че подобни инициативи на компанията, които показват по-високи цели са увеличили гордостта им, че работят за KPMG.

Друг интересен подход показват от Делойт – „Уникална гледна точка, която може да промени всичко“. Това са думите, които ни поздравяват, когато посетим страницата КАРИЕРА на сайта на компанията. Макар че изявлението за набиране на персонал не е уникално, по-надолу намираме секция „Животът в Делойт“. Тя е пълна със публикации на служители, които споделят вдъхновението от работата си в Deloitte – за кариера и личен живот. Техните истории се категоризират според функцията, за да улеснят кандидатите да научат повече за това какво е да работиш в различните отдели на компанията – консултантски, одиторски, данъчни. Въпреки че не са обвързани с по-широка тема като KPMG, тези индивидуални истории позволяват на търсещите работа да получат от първа ръка информация за конкретните възможности и да им позволят да вземат по-информирано решение дали тази работа съответства на техните интереси. Всяка история на служителите включва цитат, интерактивна карта „пътуване“ и описание до 140 знака.

Разказването на истории създава човешка връзка, която ни позволява да образоваме хората за това, което правим. Да разкажем, вместо просто заявим. Днес има толкова много възможности за видео споделяне и предаване на съдържание през каналите за комуникация на компаниите, които ни помагат да трансформираме опита на служителите до видео и социално медийно съдържание. Това дава на организациите автентичен глас, който е в синхрон с усещанията на хората и дори надхвърля техните очакванията.

Така личната история ни помага да изградим обществото, от което има нужда организацията.

Презентация по време на първата конференция „Битката за талантите“ 2017, организирана от b2bmedia.