Проведе се първото в България обучение за новостите при назначаване на хора с увреждания

 „Хората с увреждания не са задраскани от пазара на труда“,  категорични  са експертите  от „Респонса Превент“

На 21 август в хотел Експо, София се състоя първото в България обучение за  новостите при осигуряване на трудова заетост на хора с увреждания. Организатор бе „Респонса Превент“ – лидер в сферата по здраве и безопасност. Лектори бяха Иван Нейков, председател на УС на Балканския институт по труда и социалната политика и ключов консултант на „Респонса Превент“ и  д-р Димитър Софиянски, експерт по здраве и безопасност в компанията. Как се прилагат и контролират квотите за назначаване на служители с трайни увреждания, какви алтернативни мерки за заетост са предвидени и какви възможности за финансиране предлага Националната програма за заетост на хора с  увреждания бяха сред темите на събитието. Първото по рода си обучение събра специалисти от всички икономически сфери от цялата страна. Участниците в дискусията имаха възможност да се запознаят с изискванията на нормативните актове в седем обобщени стъпки.

С обнародването на правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания в края на март работодателите у нас са изправени пред актуални въпроси, касаещи трудовите отношения със служители с трайни увреждания. Така според чл. 38 от новия правилник тази група служители вече се ползва с възможност за постъпване на работа на квотен принцип, където изискуемият минимален брой нови назначения се определя според капацитета на работодателя. В средноголеми компании с щат между 50 и 99 души (съгласно новия правилник) следва да се труди едно лице с трайни увреждания. За екип от 100 и повече служители изискването е 2% от персонала да бъдат назначени на новия принцип, заложен в правилника.  Целта на обучението бе да се разгледат задълженията на средните и големи предприятия, уредени в новия закон за наемане на хора с трайни увреждания.

Смятам, че не е достатъчно просто да очакваме от работодателите да спазват изискванията на нормативния акт. Много важно е страните да бъдат вярно и пълно информирани.“, подчерта д-р Софиянски. Това ще допринесе такива назначавания да се организират по най-добрия начин с взаимна полза, допълни той. Иван Нейков уточни, че списъците с трудоустроени служители не запълват автоматично квотите за наемане на лица с трайни увреждания.  Сред акцентите в дискусията бе и необходимостта от реабилитация на хората с увреждания по отношение на професионалния им потенциал. „Такива служители не са задраскани от пазара на труда“, подчерта д-р Софиянски.

В хода на дискусията бяха разгледани и санкциите, на които подлежат работодателите при неизпълнение на квотите за назначаване на лица с трайни увреждания. “Работодателят има пълната свобода, но дотам, че да се справи с изискванията“, отбелязаха лекторите. Мариела Петкова, административен директор на пристанище Варна, участник в обучението сподели, че ще продължи да има потребност от информация за прилагането на новия закон, като опитът ще даде отговор на някои от актуалните въпроси.

На въпрос дали с практическото прилагане на новия закон ще възникват актуални нужди от подобни обучения д-р Софиянски сподели очакване, че ще се срещаме с нови въпроси във връзка с подобряване на условията и развитие на вече започнатия процес.

През ноември „Респонса Превент“ планира мащабно обучение, на което ще присъстват експерти от цялата страна. Те ще се запознаят подробно с отговорите на въпросите по новостите във връзка с прилагането на Закона за хора с увреждания.