5 етапа в разработването на комуникационна стратегия

Защо ни е нужна комуникационната стратегия и толкова ли е трудно да я създадем?

Водещо в работата ми е убеждението, че правилното общуване с клиенти и партньори може да направи всеки бизнес успешен. ПР или връзки с обществеността е изкуството на общуване между организацията и обществото. Това са всички онези начини и средства, с които мисията и целите на компанията да станат разпознаваеми, популярни и желани от потенциалните ни клиенти и партньори. Сред основните стратегически цели за развитието на един бранд е постигането на повече популярност. Защото идентичността на бранда не е името или ползите от марката, това е емоцията, която тя оставя в своите потребители. Постигането на популярност е силен пробив в борбата с конкуренцията и властен инструмент за спечелване на повече клиенти. Най-важни в създаването на популярност са уменията за общуване, които изграждаме с клиентите и партньорите си. Това се случва лесно, когато имаме начертан план на действие. Този план на общуване е нашата комуникационна стратегия.

Комуникационната стратегия е пътят, който ще направи бизнеса ни популярен.

Това е онази последователност от стъпки, които предприемаме, за да постигнем своята визия. Визията е нашата идея за това кои сме и какво искаме да постигнем, как си представяме, че ще се развиваме. Буквално рисуваме картина на своето бъдеще така, както си го представяме.

Комуникационната стратегия рисува голямата карта, по която ще се движим насочвайки бизнеса си да увеличава продажбите си; да се развива и разраства; да бъде „в крак“ с тенденциите, но и „да бъде себе си“.
Обикновено с планиране на годината правим и комуникационната стратегия, с която разпределяме цели, бюджет и определяме стъпките си в посока повече популярност.

Започваме с определяне целите, в зависимост от типа компания. Според мен има два основни типа компании – стъпващи на пазара и стъпили вече на него. Без значение от колко време сме в бранша, в който се развиваме, ако не сме прохождащ бизнес можем да приемем, че сме разпознаваеми до някаква степен. На една от тези две основи започваме да изграждаме своята стратегия за постигане на популярност, изграждане на доверие и общуване, което ще развие бизнеса ни.

В разработването на комуникационната стратегия аз мога да посоча 5 етапа:

1. Анализ на пазара. Важно е да проучим състоянието на бранша си към този момент. Да отделим време на това и да го направим внимателно. Това определя теренът, на който ще играем.
Кои са основните ни конкуренти, какво правят те, къде го правят?
Кое пречи на успеха, който искаме да постигнем?
Какво е пазарното ни положение към момента –продажбите ни, позната ли е марката, какво мислят за нея…?
Какви са тенденциите на промяна в бранша?

2. Цели. Определяме краткосрочни и дългосрочни цели в посоки продажби и комуникации.
Каква тактика ще се използва за постигането на тези цели?
Как ще измерим постигнатото?
Разбира се едно от най-важните неща е целите да са реалистични.

3. С какво разполагаме. Важно е да си дадем ясна сметка за своите силни и слаби страни. Да погледнем възможностите, да определим евентуалните пречки, които можем да срещнем. На този етап определяме бюджетните рамки, в които можем да разпределим стратегията. Важно е да знаем колко можем да отделим и да разпределим правилно това във времето. На този етап е важно и да преценим екипът, в с който разполагаме и дали с него можем да реализираме тази стратегия.

4. Избор на канали за комуникация. На този етап определяме къде е подходящо да развием комуникационната си стратегия, за да бъде максимално ефективна. Това може да се бизнес срещи, участие в специализирани събития и конференции – като лектор, спонсор или просто участник, медии – онлайн, печатни, електронни, медийни канали на компанията – сайт, социални медии, разработване на такива ако нямаме.
Отправния въпрос е как да стигнем до клиентите, които търсим.
Не е нужно да включваме всичко, а само най-подходящото за конкретния етап в стратегията.

5. Избор на послания.
Какво искаме да кажем? Буквално!
На кого искаме да го кажем?
Как е най-добре да го кажем, за да бъдем разбрани правилно?
И накрая – знаете ли как може да изядете слон? Хапка по хапка!
Обичам да казвам, че комуникацията е процес и той изисква време.

Моят личен съвет е когато започнете да създавате своята комуникационна стратегия, независимо дали ще ползвате услугите на експерт и агенция или ще опитате сами – не бързайте, разпределете активностите и целите в малки етапи на действие, например на три месеца. Във всеки един от тези малки етапи определете конкретните действия и се фокусирайте в тях.