„Четирите нива на Къркпатрик“ ни учи как да оценяваме ползата от всяко обучение

Основната цел на доброто оценяване е да се докаже, че има реална полза за бизнеса или мисията на организацията 

С все по-нарастващата необходимост за повишаване ефективността на екипа и подобряване на общуването в организацията, компаниите използват обученията като надежден инструмент. И те са надежден инструмент, ако умеем да измерим реалните резултати, да оценим случващото се по време на самия процес и тази оценка да формира следващите ни стъпки. Но дали сме убедени, че е необходимо това?! Някои обучители се фокусират в същността и атрактивността на самото обучение. Достатъчно ли е това на бизнеса? Според експертите обученията днес повече от всякога имат нужда да преминат към силна ангажираност за създаването на стойност за бизнеса и демонстрирането на тази стойност.

Създаден преди 6 десетилетия, моделът за оценяване на обученията на д-р Дон Къркпатрик е надграден и усъвършенстван от сина му Джим Къркпатрик и неговата съпруга Уенди. Новият модел представя методите, чрез които доказаните във времето “четири нива” се прилагат в съвременната работна среда. Той показва защо е важно процесът на оценяване да започне още при самото планиране на една обучителна програма.

Реакция, Учене, Поведение, Резултати – четирите нива за оценяване на обучението,  използвани от професионалистите по обучение и развитие по целия свят, но днес надградени с елементи за ефективно прилагане в динамично развиващия се свят на бизнес, държавно управление, военен сектор, организации с идеална цел и др.

За първи път книгата “Четирите нива на Къркпатрик. Най-новият модел за оценяване на обучението” е издадена на български език и българските тренинг специалисти и мениджърите на компании, които използват обученията в своето развитие, имат възможност да се запознаят с тях в детайли и да започнат да ги прилагат. 

„Ако трябва да прочетете само една книга на тема бизнес обучение, това е книгата“ е категоричен Калин Бураджиев от българското издателство CBC Publishing. 

4 причини, които превръщат “Четирите нива на Къркпатрик” в настолна книга:

  1. Простотата на модела го прави практически приложим в оценката на резултатите от обучението независимо от бизнес сферата, където се прилага. Възможността да бъде проследен и доказан ефектът от инвестицията в човешкия фактор е важно предимство от гледна точка на мениджмънта.  
  2. Функционалността на модела. Авторите  предлагат подробен план за прилагане на модела по начин, функционален от гледна точка на бизнес резултатите.
  3. Адекватността и устойчивостта на модела към съвременните предизвикателства. Изходната точка на оценяването според актуализирания модел са резултатите, разглеждани на Ниво 4: Резултати и на Ниво 3: Поведение. Останалите две нива – съответно Учене и Реакция, са предмет на оценяване едва след анализа на резултатите. Това революционно преразглеждане на всеобщата практика в оценяването на обучението има за цел да коригира непълния ефект от оценката само на първите две нива.
  4. Обобщеният опит. В допълнение към същинския фокус – оценяването, книгата предлага перспектива към цялостния процес в едно обучение. Тя предлага нов прочит върху опита и ноу-хауто на плеяда от специалисти в областта на обучението и неговото оценяване. Без да се заявяват като единствени авторитети в областта на оценяване на обучението, с труда си Джим и Уенди Къркпатрик синтезират всички съвременни постижения в офлайн и онлайн оценяването на различни видове устройства. 

Официалната премиера на книгата “Четирите нива на Къркпатрик” ще се състои на 25 март пред професионалисти по обучение и развитие, тренинг специалисти, консултанти и експерти.