Вътрешният бюлетин: новата сила на старата комуникация

2020 ни провокира по много фронтове, но една от най-важните провокации според мен пред комуникационните специалисти беше ефективния подход за вътрешно общуване с и между служителите в една компания.

През тази година дистанционното ни общуване постави на фокус въпросът – как да ангажираме служителите с корпоративни новини и съобщения, когато животът от една страна е объркан, заради новата реалност и от друга страна вече е претоварване с многоканална информация?

Изследванията показват, че служителите искат корпоративна информация, която е важна за тях и им помага в работата. Също така информация, която подчертава необходимостта специалистите по комуникация да възприемат силно фокусиран подход, ориентиран към служителите, към това, което правят – разбиране на това, което е от значение за различните вътрешни аудитории и комбинацията от канали, необходими за достигането и ангажирането им.

За всички нас е ясно, че пътят до осигуряване на информацията, от която се нуждаят служителите, не може да бъде постигнат чрез един комуникационен канал.

Той изисква интегриран многоканален подход с дълбочина на познанията на потребностите на служителите и създаване и доставяне на подходящо съдържание.

Важна стъпка в предоставянето на ефективна комуникационна стратегия е отделянето на време за проучване на наличните канали, както и да разберем защо и как ние и нашата аудитория ги използваме. Интегрираният многоканален подход ни позволява да предоставим актуални, допълващи се и последователни съобщения по множество канали по персонализиран и целенасочен начин за ангажиране на служителите и да подпомогнем подобряването на техния опит и умения.

Необходимо е да се фокусираме в определяне на ефективни методи за това как да сме сигурни, че аудиторията ни получава, използва и разбира именно това съдържание, което е от значение за нейните нужди и потребности.  

Именно в този момент вътрешният корпоративен бюлетин се изправя гордо, напомня за себе си и се проявява като изключително подходящ и актуален инструмент във вътрешната комуникация.

Разбирането за това как се държат служителите от гледна точка на общуването (какво четат, с какво съдържание се ангажират най-често, какви източници използват най-често) идва не само от директни разговори с тях, но и от изборът на подходящи мерки и показатели. Необходимо е да направим предварително проучване, което ще ни позволи да видим кой е най-популярният тип съдържание и доколко служителите са ангажирани с него. Колкото по-ангажиращо и уместно е съдържанието, толкова по-големи са шансовете ни да помогнем за подобряване техния опит и умния, както и да променим поведението и ангажираността им с мисията на компанията.

10 ключови предимства на вътрешния информационен бюлетин:

  1. Активира ангажираността на служителите
  2. Изгражда разбиране и стимулира правилното поведение и действия
  3. Насърчава индивидуалния глас на служителите
  4. Улеснява сътрудничеството и споделянето на знания
  5. Подобрява опита на служителите по време на работа
  6. Намалява претоварването на комуникацията и шума
  7. Лесен е за достъп
  8. Работи в полза на основните ценности на компанията
  9. Позволява насочване и персонализиране на комуникацията
  10. Дава възможност за измерване, наблюдение и оценка на изпратените послания

Днес ефективните бюлетини са интерактивни бюлетини. Те дават глас на служителите – и възможност за обратна връзка към ръководството.

От нашия опит в 3CON съм извела 7 полезни акцента за пълноценния живот на вътрешния бюлетин.

Темата беше представена на форума „Битката за талантите“ 2020 организиран от b2bmedia.


Надя Ванева е съосновател и директор комуникации в 3CON. Тя е журналист и комуникационен експерт с повече от 20 г. опит. Екипът на 3CON е специализиран в изграждане на цялостни комуникационни стратегии за повишаване разпознаваемостта на бранда, медийни стратегии, популяризиране на работодателската марка и кампании за корпоративно социална отговорност.  

Заявете час за разговор с нас, за да научите как може да подобрите комуникационната си стратегия. Последвайте 3CON в LinkedIn.