Пловдив ще е четвъртият град, част от кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“

На 30-ти март в Пловдив ще се проведе среща дискусия част от социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“. Събитието се провежда с подкрепата на Община Пловдив, а участие в дискусията ще вземат зам. директорът на РЗИ Пловдив д-р Мариана Паунова Наумова-Щърбова, представители от Дирекция „Екология и управление на отпадъците” и началникът на Отдел „Образование“ Донка Щилянова. Поканени са директори на училища и детски градини.

Кампанията за подобряване на качеството на въздуха в училищата има за цел да повиши осведомеността и ангажираността на ученици, учители и родители по отношение на въпроса за здравословната среда за обучение.

Здравето на децата е най-важното нещо за родителите и педагозите.

В последните години има все по-голяма загриженост относно замърсяването на въздуха в градовете и негативното му въздействие върху здравето на децата. Лошото качество на въздуха може да доведе до сериозни заболявания, като астма, хроничен бронхит, алергии и други заболявания на дихателната система.

Недостатъчното проветряване на помещенията в учебните заведения и домовете, където децата прекарват повечето време, е още един фактор, който допринася за лошото качество на въздуха.

В съвременните градове наличието на много превозни средства, фабрики, замърсители и други фактори за замърсяване правят качеството на въздуха един от най-сериозните екологични проблеми. Множество изследвания показват, че децата, които живеят в градски райони, имат по-висок риск от заболявания на дихателната система, в сравнение с тези, които живеят в селски райони.

Необходимо е да се обърне специално внимание на качеството на въздуха в учебните помещения. Въздухът в тях трябва да бъде чист и свеж, за да се осигури максимален комфорт и здравословни условия на обучение.

Инсталирането на сензори за измерване на качеството на въздуха и правилното проветряване на помещенията са решенията, които предлага социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“

Устройствата помагат отчитането на замърсяването и предупреждават в реално време, когато качеството на въздуха става неподходящо.

 „Важно  е да възпитаваме култура на правилно проветряване на стаите. По този начин учим децата и родителите как да поддържат здравословен въздух и в дома си. Това ще помогне за цялостно  подобряване на качеството ни живот. – сподели Асен Александров, председател на Съюза на директорите в средното образование и директор на 51-во СУ „Елисавета Багряна“ –  първото училище в София, част от кампанията, в което са инсталирани сензори. Първите 130 сензора бяха инсталирани още през ноември 2022г. в три русенски училища и една детска градина.

Според Световната здравна организация замърсяването на въздуха е свързано с множество здравословни проблеми, като рак на белите дробове, хронични белодробни заболявания, бронхит и други. Когато става въпрос за здравето на децата, обаче, проблемът става още по-сериозен, тъй като те са много по-уязвими от възрастните.

В много училища по света се провеждат кампании и програми за подобряване на качеството на въздуха в затворените помещения.

Тези кампании включват различни мерки, като подобряване на вентилационните системи, използване на нискозамърсени материали за строителство и мебели, поддръжка на въздушната влажност и други.

Инсталирането на сензори, които да сигнализират при повишени нива на замърсяване ще помогне за подобряване на средата на учене и намаляване на риска от заболявания.

„Единственият начин да се гарантира качествен въздух е чрез редовно проветряване на стаите. Това е особено важно през зимните месеци, когато класните стаи са затворени и отоплени.“ – каза Христо Атанасов – визионер на социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ – Устройствата за измерване на качеството на въздуха в класните стаи могат да бъдат много полезни, както за оценка на качеството на въздуха и за регулиране на отоплението и проветряването. Това може да помогне за намаляване на риска от заболявания и увеличаване на производителността и концентрацията на учениците.“ – допълни той.

Кампанията предоставя много полезна информация относно опасностите, свързани с ниското качество на въздуха, и показва какво можем да направим, за да подобрим ситуацията. Ръководствата на училищата работят търсят финансова подкрепа за инсталиране на сензори. Компании от различни бизнес сектори започнаха на заявяват желанието си за дарения в различните градове.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ ще инициира дискусии всеки месец в един от големите областни града в страната. В тях се включват експерти от Общините, училищата в града, местни медии и граждански организации. Целта е да се повиши осведомеността, да се обърне внимание на сериозността на проблема и да се предложи решение.  


Създаването и реализирането на социално отговорни кампании е част от експертизата на маркетинговата агенция 3CON. Ние имаме богат опит в провеждането на успешни кампании, които подпомагат обществени ценности и предават визията на нашите клиенти. Комбинирането на точни послания, изпратени по конкретни канали, социално отговорните инициативи са ключов инструмент за изграждането и утвърждаването на позитивния имидж на бранда.ата аудитория. Комбинирана с точни послания по конкретните канали, тя е ключов инструмент за изграждане и утвърждаване позитивния имидж на бранда.

Заявете час за разговор с нас, в който заедно да потърсим работещите решения за вашия бранд. Последвайте 3CON в LinkedIn.