Криейтив и Дизайн Концепции


Дизайнерския подход представлява творчески стратегии, използвани от дизайнерите по време на процеса на проектиране. Това е и подход за решаване на въпроси извън практиката на професионалния дизайн, например в бизнес и социални контексти. Дизайнерския подход в бизнеса използва чувствителността и методите на дизайнера, за да отговори на нуждите на хората с това, което е технологично осъществимо и с какво може да се превърне една жизнеспособна бизнес стратегия в стойност на клиентите и възможност за пазаруване.