Трудовите отношения в новата реалност 2020-2021 г.

13-05-2021

Практически семинар с водещ юрист Теодора Дичева, специалист по трудово право На 02.06.2021г. (сряда) ЛОТ-КОНСУЛТ организира курс, с цел повишаване на знанията и получаване на компетентни съвети относно прилагане на последните промени в трудовото законодателство и оптимизация на управлението на чове ...

Трудовите отношения в новата реалност 2020-2021 г.

За времето, в което работихме заедно, се промени изцяло визията ни за изграждане и развитие на комуникационните канали на палатата, с тяхна помощ установихме много нови полезни контакти, започнахме нови интересни инициативи!


Българо-румънска търговско промишлена палата (БРТПП)

Световен ден на безопасността и здравето при работа 2021

Световен ден на безопасността и здравето при работа 2021

28-04-2021

Mercusys обявява удължаване на гаранционния срок за всички продукти на компанията

Mercusys обявява удължаване на гаранционния срок за всички продукти на компанията

28-04-2021