IFA България- Международна Фискална Асоциация

Уважаема г-жо Ванева,

От името на International fiscal association, Netherlands – branch Bulgaria, изразяваме огромната ни благодарност към 3CON за професионализма и качествено свършената работа в процеса  на подготовка и реализация на първата Международна данъчна конференция, състояла се на 18-19 май 2017г., организирана от ИФА България.

С помощта на вас и екипа ви, ценните идеи и съвети, които давахте по време организацията на събитието, конференцията се превърна в най-големия данъчен форум, провеждал се досега в България.

Надяваме се в бъдеще отново да си сътрудничим, а на целия екип на 3CON пожелаваме много нови и вълнуващи проекти!

Адв. Валентин Савов, председател на ИФА България

Адв. Йорданка Замфирова, член на планиращия комитет

Сдружерние „ИФА бранч България“