BNI България

Познавам Надя Ванева от година и половина. Още при първата ни среща ме впечатли с енергичността и позитивното си отношение. Любовта й към организиране на събития и цялостна комуникация за клиенти личеше от начина, по който разказва за изпълнените проекти.

През лятото на миналата година дойде моментът BNI България да възложи управлението на присъствието на марката в социалните мрежи на външна агенция, както и да организира първото събитие, отворено за широка публика. Без колебание се спрях на Надежда Ванева и екипа на 3Con. Оценявам високо лесната и открита комуникация, която имам с Надя, готовността и способността й да намери работещи решения, понякога в много кратки срокове. Като човек, работил десетки години в маркетинга и с десетки агенции, намирам за изключително важно агенцията да партнира на клиента и да го консултира, а не просто да изпълнява неговите указания. Винаги съм уверена, че Надя ще сподели с мен, ако някоя идея според нея не е подходяща за марката или няма да сработи.

            За изминалите 10 месеца от нашата съвместна работа BNI България има 2 пъти повече членове, 3 пъти повече харесвания  на Facebook страницата и блог с актуални новини, който достига до стотици хора. Първото отворено BNI събитие, което Надя организира в средата на ноември за нас, събра над 120 гости, имаше уважавани медийни и други партньори, които допринесоха за приятното изживяване на присъстващите. Новините и споделянията от вечерта достигнаха до над 3000 души. Особено съм щастлива от факта, че в резултат на събитието 4 доказани професионалисти от областта на правото, европейското консултиране, трудовата медицина и инвестициите се присъединиха към BNI.

С благодарност,

Светлана Проданова

Национален директор

BNI България

София

29 юни 2017 г.