Инструменти за възстановяване на бизнеса от COVID-19

Възможностите за финансиране от Фонд „Условия на труд“ ще бъдат представени във второто издание на видео рубриката „Здраве и безопасност при работа – ЕКСПЕРТИТЕ ОТГОВАРЯТ“

Въпросите за реда за получаване на финансиране по проекти, както и дейности за подобряване на условията на труд ще са основна тема в дискусията по време на второто издание на отворената видео рубрика „Здраве и безопасност при работа – ЕКСПЕРТИТЕ ОТГОВАРЯТ“.

Тя ще се проведе в четвъртък, 18 юни 2020 г., от 15:00 до 16:00 ч. в платформата ZOOM и включването в нея е напълно безплатно, като е необходима само предварителна регистрация. Дискусията с въпроси и отговори е част от мисията на ЛОТ КОНСУЛТ да бъде максимално полезна на компаниите да създадат безопасни условия на труд и грижата за здравето на служителите да е основна, но не и трудна за изпълнение задача.

Основен лектор ще бъде инж. Виолета Добрева, директор на фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика. По време на излъчването участниците ще могат да задават на живо въпроси към инж. Добрева с цел решаване на конкретни казуси и намиране на ефективни насоки за получаване на финансиране по проекти от фонд „Условия на труд“. Тя е категорична, че подобряването на здравословните и безопасни условия на труд в предприятията е непрекъснат процес и е приоритет в политиката на социалното министерство. Какви проекти могат да бъдат финансирани  и съфинансирани от фонда и какъв е максималният обем средства, които могат да бъдат отпуснати на едно предприятие, са някои от въпросите, които ще получат отговор по време на видео рубриката.

Видовете подкрепа и начините, по които тя може да бъде получена от предприятията за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, ще представи Ралица Рангелова, магистър по право на ЕС и мениджър проекти в ЛОТ-КОНСУЛТ.

Проучване на КНСБ към 11 май показва, че 110 средни и големи предприятия са засегнати от кризата в България. В тях са заети над 48 700 служители. Проучването е проведено сред 134 предприятия с цел оглед на социалното напрежение във фирмите и учреждения за ефектите от пандемията с COVID–19.

„Когато имаме сериозен проблем, ние трябва да разберем, че е необходимо бързо да се справим с него, с общи усилия. Когато това е обществен проблем, когато този проблем касае общественото здраве, животът на всички ни, и разбира се – на най-уязвимите групи, е изключително важно да се концентрираме върху положителното, върху съзидателното, за да може да направим и съответните изводи“ – заяви д-р Мария Титопулу, зам.-управител на ЛОТ-КОНСУЛТ в интервю за TV+ и TV1.

Съобщение на Европейската комисия от април посочва, че са предприети необходимите действия, така че средствата по бюджета на ЕС да станат по-лесно достъпни, а правилата за държавната помощ — съвсем гъвкави, и за първи път е задействана общата клауза за дерогация, предвидена в Пакта за стабилност и растеж. „Заедно с мерките, предприети от Европейската централна банка, този отговор на ЕС дава на държавите членки безпрецедентна фискална и финансова мощ, за да се помогне на онези, които най-много се нуждаят от помощ.“

В дискусията на 18 юни са поканени да се включат представителите на общините, синдикатите и работодателските организации, експерти по здраве и безопасност, експерти по управление на човешките ресурси, собственици на предприятия и представители на медиите.

Предварителни въпроси за конкретни казуси могат да бъдат изпратени на имейл office@lot-consult.com.