Нетуъркинг – използване на инструментите на ПР за активиране на общности между бизнеса и студентските организации

Национална среща академичните медии и експертите по връзки с обществеността на висшите училища, организирана от РУ „Ангел Кънчев“. Пълен запис на срещата >>>

 

Преди една година дъщеря ми се върна от Билбао, където шест месеца учеше по програмата Еразъм и едно от първите неща, които сподели беше, че в България нивото на образованието е в пъти по-високо, но там университетите и техните общности са много по-популярни. Това ме замисли за общностите и тяхната сила. Един от елементите на положителния обществен образ на една организация е именно нейната сила като общност. Колкото по-силна е общността, толкова повече са възможностите, които открива. Колкото повече са възможностите, толкова по-голям е интересът към нея. Да сме част от общност с еднакви вълнения и интереси, общност, която ни свързва и в този процес да израстваме е нещо, към което се стреми всеки от нас. Това е и един от стълбовете на комуникацията, която цели да изгради взаимоотношения между организациите и техните аудитории.

Уменията за създаване и изграждане на ефективни бизнес и социални взаимоотношения днес наричаме нетуъркинг.

В моята практика основна пътеводна светлина в изграждането на комуникационни стратегии е именно създаването и поддържането на отношения между организациите и техните аудитории. Аз вярвам, че взаимоотношенията са движещата сила в бизнеса. Затова според мен нетуъркингът е един от ефективните инструменти на комуникацията, който генерира успешни общности и е платформа за развиване на  уменията за популяризиране на идеи, изграждане на имидж и за откриване на нови възможности.

Нетуъркингът – формирането на общност и ефективното съществуване в нея е ключов елемент в комуникацията, заедно със създаването и управлението на собствени медии, поддържането на комуникация с масови медии и изграждане на бранд идентичност. Той инициира начини на свързване, които формират идентичност и провокират предприемчивост.

Не на последно място, общността ни дава незаменимото чувство на принадлежност, отваря творческото ни мислене и активира желанието ни за полезност.

Как да включим нетуъркингът в инструментите на комуникация в университетите?

Въпреки, че опитът, който се трупа през тези години е свързан най-вече с академичният свят, тези формиращи години са също и от първостепенно значение за студентите да започнат своето професионално развитие.

Ето защо култивирането на уменията за създаване на взаимоотношения може да се превърне в стабилен мост към бъдещо кариерно развитие, както и за укрепване на силната връзка между бизнеса и студентските организации.

Проучване на социалната мрежа LinkedIn показа, че 85% от хората, които получават нови работни места, ги намират чрез правилен нетуъркинг, затова е важно тези умения да се формират още в университета. Нетуъркингът е успешна стъпка за реализация. Какво всъщност означава това?

Личностно ангажиране в рамките на конкретния факултет

Преподавателите са лидерите на влияние. Тяхната лична история на успеха може да бъде превърната във водещ мотивационен фактор. Изграждането на техния образ и правилното му популяризиране може да ги превърне както в модели на подражание, така и в авторитети, докосването до които е много повече от научаване на конкретната дисциплина. Поддържането на правилния имидж на преподавателите може да бъде изградено с популярни комуникационни техники – видео или текстови интервюта, показващи постижения, разказващи история или даващи съвети. Комуникацията може да засили интересът към конкретните преподаватели в един факултет, акцентирайки върху техните силни отличителни страни и постижения. От друга страна тази комуникация ще провокира създаване на взаимоотношения с тези преподаватели в посока търсене на нови възможности, стремеж към одобрение от тяхна страна и желание за постигане на по-високи резултати. Благосклонността на тези преподаватели да дадат препоръка или дори да помогнат за осъществяването на контакт, който може да доведе до реализация би било привилегия.

Срещи между близки факултети

Обмяната на опит и споделени добри практики винаги да били движеща сила в развитието. Организирането на общи семинари, дискусионни клубове или отворени работни срещи между факултети би довело до генериране но по-продуктивни идеи, възможности и преживявания. Бизнесът отвори границите си в търсенето на мислене „извън кутията“ за по-голяма продуктивност. Защо това да не се случи още в университета? Нови кариерни съвети, споделяне на успешни практики или комбиниране на умения – това са двойно повече възможности за реализация пред завършващите студенти. Опитът от съвместни проучвания ще постави положителен отпечатък върху тяхната автобиографията ви и да създаде нови контакти.

LinkedIn – създаване професионални контакти.

LinkedIn е най-голямата b2b социална мрежа, която позволява фокусирано създаване на контакти с бизнес контекст, представяне на бизнес услуги и изграждане на отношения. В нея има над 50 млн. потребители и според последните данни е най-бързо растящата мрежа (в сравнение с Fаcebook и Twitter). LinkedIn потребителите са най-заможните хора по демографски принцип. В мрежата има представени над 19 милиона бизнеса. LinkedIn е чудесен начин за откриване и поддържане на връзка с професионални контакти. Създаването и поддържането на група на конкретен факултет би създало пряка връзка с бизнеса от дадената сфера на дейност и ще усъвършенства уменията на студентите да използват професионално ресурсите на тази социална мрежа.

Създаване на Алумни клуб

Всички завършили един факултет имат усещането, че принадлежат към неформална общност. В много случаи те сформират такива и се срещат, за да запазят връзката по между си. Създаването на Алумни клуб, организирането на целенасочени срещи за споделяне на успешни реализации, опит и създаване на нови контакти би подпомогнало позитивния имидж на факултета (или университета като цяло) и би го отличило като организация със силна общност, чиято обвързаност с нейните бивши възпитаници е част от мисията за успешно развитие.

Организиране на регулярни неформални събития – онлайн или офлайн

Организирането на социални събития, които да срещат студенти с хора от различни общности и интереси, да популяризират културни или социални инициативи винаги е било и ще бъде една от най-ефективните форми за създаване на контакти. Мащабното популяризиране на тези инициативи би довело до силен имиджов ефект, както за самия университет, така и за неговите общности. Ефективен комуникационен елемент е стратегическото привличане на медийни партньори, които да привлекат вниманието към конкретни участници или кауза.

Поддържане на близки срещи с браншовите организации и двустранните търговски палати

Изграждането на навици за общуване в специфичните бизнес сектори е определящо на бъдещата реализация. Ефективните отношения между университетите и организациите в конкретните бизнес сектори усъвършенства уменията за представяне на идеи, за създаване на контакти и изграждане на трайни взаимоотношения. Присъствието на студенти на събития на тези организации отваря нови перспективи и затвърждава позитивния имидж на общността, създава самочувствие и формира умения за комуникация в специфичния бизнес контекст.

Култивиране на нетуъркинг умения

Успешното реализиране на посочените елементи на нетуъркингът има нужда от комуникиране на неговите ползи и на начините на правилното му прилагане. Споделянето на съвети и практики за успешен нетуъркинг може да бъде осъществено в различните комуникационни канали на университета. Има някои доказани практики, които е  необходимо да бъдат усвоени, за да доведе той до изграждането на ефективни взаимоотношения.

Абонирайте се за нашия бюлетин


Нетуъркингът споделя опит, не визитни картички. Използваме срещата, за да научим и споделим нещо, а не мислим за ползите, която бихте могли да имаме. В разговорите по време на нетуъркинг премахваме бизнес и „хоби“ бариери. Един смислен разговор с някого за хоби, спорт и други любими занимания може да е също толкова важна допирна точка, колкото установяването на бизнес нуждите му.  Умението да облечем постиженията си в думи и да се излекуваме от чувството на неудобство да говорим за себе си. Нетуъркингът като комуникационна техника успешно насърчава хората да разкриват своите таланти и постижения, като им дава възможност да се презентират.

Мрежите за бизнес и контакти са най-разнообразни. Предварителното им проучване, свързване с тях и споделяне на опит ще помогне за създаването на ефективни взаимоотношения и свързване с хора и организации, които споделят еднакви ценности в бизнеса и живота.