3CON подкрепя ПРОЕКТ „СОФИЯ ИЗБИРА ДЕЦАТА“

Ние вярваме, че заставайки зад  социални каузи ще дадем своя принос за едно по-добро общество.

Екип на 3CON реши да подпомогне проекта СОФИЯ ИЗБИРА ДЕЦАТА, който се състезава на конкурсен принцип в програмата СОФИЯ ИЗБИРА.

Свързахме се с Ивелина Иванова и Деница Шилигарска – създателите на проекта и заедно с още съмишленици решихме да активираме общи усилия, за да дадем повече гласност на каузата.

Училището е мястото, в което децата ни прекарват по-голямата част от деня си.

То има основна роля в изграждането на характера им и на отношението им към света. Част от училищната среда са и санитарните помещения, чието състояние за съжаление не е такова, каквото може да бъде. Именно тоалетните са свързани с детските основни нужди, с хигиената, с възпитаването към чистота, дори със здравословното състояние на децата. Масовото недобро състояние на тези помещения води до нежелание за използваното им най-вече от учениците в начален и среден курс на обучение. Въздържанието от своя страна е причина за редица здравословни и психологически проблеми при подрастващите. Подобни стряскащи резултати показват и проуванията – близо 70% от децата ни отказват да ползват училищните тоалетни.

ШАНСЪТ ЗА ПРОМЯНА

Да се справим с този проблем на национално ниво е трудно. Проектът „София избира децата“ е създаден с вярата, че можем да поставим основите за промяна. Той кандидатства в програмата на Столична община „София избира“ и премина втори етап на одобрение, като продължава да събира все по-голяма подкрепа. Той се състезава до края на ноември 2020г. на конкурсен принцип с гласуване, а пълната аргументация и мотивация за участие можете да откриете ТУК.

Нашата основна цел е да създадем максимална гласност, с която да помогнем за осигуряване не просто санитарния минимум от адекватни условия, които дължим на децата си, но и да отворим диалога за хигиената и възпитаването на отношение към заобикалящата ни среда.


СОФИЯ ИЗБИРА е Програма на Столична община за реализация на проекти за подобряване на градската среда, предложени от гражданите и избрани от тях с гласуване.

Целта на СОФИЯ ИЗБИРА е да насърчи прякото участие на гражданите, неправителственитe и професионалнитe организации в предлагането на проекти и разпределението на бюджета на общината.

Бюджетът на Програмата е 1 500 000 лв. за 2021 г.