Ученици от Русе усвояват тънкостите на шивашкия бранш в реална среда

Партньорство между русенската професионална гимназия по облекло и лидерът в шивашкия бранш „Антоан Вилл“ помага на гимназисти да имат успешен старт в кариерата. Работата в реални условия дава възможност на учениците да придобият трудови навици, мотивира ги да бъдат отговорни, дисциплинирани и любознателни към избраната професия.

Вече няколко месеца специалистите от „Антоан Вилл“ въвеждат младежите в спецификата на работата и ги обучават в съвременните методи и техники в шивашкия бранш. Програмата е част от дуалното обучение на гимназията, по време на което учениците от специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ и професия „Моделиер-технолог на облекло“ попадат в абсолютно реална среда на работа и получават заплата за труда си. „Осигурили сме подходящи и удобни работни места, при спазване на всички противоепидемични мерки. Това е нов за нас образователен модел за професионално развитие на бъдещите специалисти. С него те усвояват спецификите на професията, неусетно докато работят“, споделя управителят на Антоан Вилл – Антоанета Антонова.

Шивашкият бранш е структуроопределящ за Русе и региона и дори в  условията на пандемия се оказа, че това е бизнесът, който първи прояви мобилност и се пренасочи от традиционното шиене на облекла към изработване на маски за многократна употреба. Дори и в момента, когато световната икономика е в криза, браншът има нужда от добре обучени кадри. Подобни практики и партньорства между образователните институции и бизнеса дават възможност на фирмите да си осигурят квалифицирани специалисти. Експертите от шивашката фирма заедно с учениците и техните ментори от гимназията следват стриктно спецификата на дуалното обучение, за да бъде то максимално ефективно.

„Два дни от седмицата наш специалист се занимава специално с тези деца и е отговорен за тях през това време. Те се превърнаха в част от нашия екип. Заели сме се с този процес, защото сме на мнение, че по този начин, виждайки реалната среда на работа, децата биха могли да разберат, че няма нищо страшно и трудно в това да работят в производство. В каквато и посока да се развият от тук нататък, дори и да е в друга сфера, това е едно професионално поведение и отношение, което за тях е много полезно да бъде овладяно в тази възраст“, допълва Антоанета Антонова. В Антоан Вилл гимназистите успяват не само да бъдат част от производствения процес, но и да ушият модели, скроени специално за тях. По този начин те усвояват всички стъпки по изработката на един продукт.

Благодарение на партньорството между шивашкото предприятие и професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“  се създават нови възможности за повишаване квалификацията на бъдещата работна сила в шивашката индустрия.