Днес е международният ден за борба с пневмонията

Борба с пневмонията

Д-р Лиляна Чунева, специалист вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия в МК „Доверие“ : „Пневмонията е заболяване, което се дължи на остра инфекция на белите дробове, водеща до възпаление на техните структури. С въвеждането на антибиотичното лечение и ваксините през XX век, оцеляването от това заболяване, се подобрява. Въпреки това и в днешно време, смъртността от извънболничните  пневмонии е повече от 5 % при млади хора и 30- 40 %  при възрастни с придружаващи заболявания.”

Пневмонията –  инфекцията, която нарушава нормалния процес на дишане

12 ноември е обявен за международен ден за борба с пневмонията. Отбелязването му започва от 2009 г. по инициатива на световната здравна организация и УНИЦЕФ. Той е създаден с цел повишаване на осведомеността за болестта, превантивните мерки и лечението.

Пневмонията е възпаление на белите дробове, при което се нарушава нормалния процес на дишане. Всяка година от пневмония умират около 2 млн. деца на възраст от 2 до 5 години? Имунизацията, адекватното лечение, правилното хранене, могат да помогнат за предотвратяване на инфекцията.

Какво представлява пневмонията, кои са потенциалните причинители, основните симптоми, фактори – отговорите дава д-р Лиляна Чунева, специалист вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия в МК „Доверие“.

Какво представлява пневмонията?

Пневмонията е заболяване, което се дължи на остра инфекция на белите дробове, водеща до възпаление на техните структури. С въвеждането на антибиотичното лечение и ваксините през XX век, оцеляването от това заболяване, се подобрява. Въпреки това и в днешно време, смъртността от извънболничните  пневмонии е повече от 5 % при млади хора и 30- 40 %  при възрастни с придружаващи заболявания.

Кои са потенциалните причинители?

Причините за развитието на пневмонията могат да се разделят на:

А. Инфекциозни – причинени от бактерии, вируси, паразити, гъби, Б. Неинфекциозни– химични, физични фактори и В. Смесени.Честотата на различните причинители е в зависимост от възраста, придружаващи заболявания, рискови фактори, тежест на пневмонията, годишен сезон и други. Независимо от използваните най-съвършени съвременни методи, точният микроорганизъм се установява при не повече от 50 % от пневмониите.

Кои са основните симптоми?

Поне два от следните симптоми трябва да са налице – температура, втрисане, нововъзникнала кашлица /суха или влажна/ или промяна в характеристиките на обичайната- хронична кашлица с или без храчки, гръдна болка, затруднено дишане.

Кои са рисковите фактори, които довеждат до това заболяване?

Развитието на това заболяване, се дължи на дисбаланс между защитните сили на човешкия организъм и патогенността на причинителя.

 А. Фактори от страна на човека – намалена двигателна активност, възраст, недохранване, вредни навици – злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, злоупотреба с токсични вещества, недоспиване, стрес, придружаващи заболявания /сърдечно- съдови, затлъстяване, хронични белодробни болести, хронични бъбречни болести, имунодефицитни състояния/.

Б. Фактори от околната среда– замърсяване, затворени помещения с много хора, ниски температури, професионални вредности.

Какви са механизмите за предаване на инфекцията?

Основният път за възникване на инфекцията е въздушно-капковия. При кашляне и кихане частици от бронхиалния секрет, съдържащи микроорганизми, попадат във въздуха, след изпарение се получават капкови ядра, които остават във въздуха дълго време и могат да бъдат инхалирани от здрави лица. Човек може да се зарази по въздушно- капков път и при работа със заразени животински продукти. Другите механизми са – чрез аспирация (при интоксикация или при някои неврологични заболявания) и по кръвен път – от извънбелодробно възпалително огнище.

Какви са усложненията, които могат да възникнат при инфекцията?

Могат да бъдат разделени на две групи. А. От страна на белите дробове – нагнояване с оформяне на белодробен абсцес, засягане на обвивката на белите дробове – плеврата с развитие на плеврален излив, дихателна недостатъчност и Б. От страна на други органи и системи– сепсис, сърце (ендокардит, миокардит, перикардит), чернодробно засягане- токсичен хепатит, бъбречни (пиелонефрит, бъбречна недостатъчност), неврологични- парези на черепно-мозъчни нерви, полиневрити, менингит и други (реактивен артрит, тробмофлебит).

На какво се базира поставянето на диагноза?

Диагнозата се поставя при наличие на: поне два от гореизброените симптоми, наличие на патологична находка при прегледа на белите дробове и наличие на новопоявило се засенчване в рентгенографията на гръден кош (златен стандарт в поставянето на диагнозата пневмония), като всичко това трябва да е с продължителност повече от 4 дни.

Какво лечение се прилага?

Поради това, че причинителят на пневмонията се доказва не по – често от 50 % от случаите, а и няма време да се изчаква резултата от микробиологичното изследване, се започва емпирична антибиотична терапия (базира се на предположението за най-вероятен причинител при конкретния пациент). Решението за избор на антибиотично лечение не винаги е лесно и зависи от много фактори – получени както от насоченото разпитване на пациента от лекаря, така и от подходящо назначени изследвания (кръвни и образни). Незабавно започнатото лечение е от критично значение за добрия изход от инфекцията.

Д-р Лиляна Чунева, защо избрахте да специализирате и да се занимавате с вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия?

Винаги са ме  привличали клиничната работа, контакта с пациента и възможността да имаш обширен подход, благодарение на което да помогнеш на болния. Специалността Вътрешни болести заема централно място в областта на медицината, тя граничи с почти всички други клинични области – именно за това избрах нея.  А защо избрах специалността Пневмология и фтизиатрия – тук попаднах случайно, просто началото на моя професионален път е от Белодробната болница в Искрец. Но смея да твърдя, вече от нивото на моя по-голям от 20 години професионален опит в тази специалност, че това е област с голяма и разнообразна патология, която включва и социално-значимите заболявания, като ХОББ и Ракът на белия дроб.

Какво трябва да направим, за да се предпазим от усложнения на Covdi-19? 

Навреме да потърсим и получим адекватна, реална лекарска помощ (включваща преглед и изследване) и лечение. Не се позовавайте на написаното в интернет, казаното по телевизията или на това, как и с какво се е лекувал съседа, приятеля или колегата.

Как може да преборим инфекцията в домашни условия?

Универсално лечение няма, всичко е много индивидуално и затова не трябва да е опитваме да се лекуваме сами.

Задължително ли е в студеното време да носим шал на устата?

Анатомията и физиологията на дихателната система (тази, която влиза в пряк досег с факторите от околната среда) е направена така, че въздухът, който вдишваме да бъде затоплен, овлажнен и пречистен от примеси. Така че, ако няма проблем или заболяване на горните дихателни пътища, не е задължително да се носи шал на устата в студеното време.

Прессъобщенията са част от дейностите по управление на връзки с медиите – основна услуга в портфолиото на маркетингова агенция 3CON. Комбинирани с ефективна стратегия и правилните послания, те са ключов инструмент за изграждане и утвърждаване позитивния имидж на бранда.

Заявете час за разговор с нас, в който заедно да потърсим работещите решения за вашия бранд. Последвайте 3CON в LinkedIn.