За по-здравословна учебна среда: сензори ще измерват качеството на въздуха в класните стаи

по-здравословна учебна среда

Единственият начин да се гарантира чист въздух е чрез редовно проветряване на стаите, за което ще сигнализират поставените сензори в училищата

Първата дискусия от кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ се проведе в пространството на Social Innovators България с участието на институции, медии и директори на столичните училища. Христо Атанасов – визионер на кампанията и собственик на qnectd (IoT – internet of things  компания), която инсталира сензори в училищата – представи софтуера и действието на устройствата. В дискусията се включиха Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието София-град, Асен Александров – директор на 51-во СУ „Елисавета Багряна“ и председател на Съюза на директорите в средното образование, Ивайло Бонев – основател на Технократи, д-р Мария Титопулу – доктор по социална медицина и зам. управител на ЛОТ-КОНСУЛТ, експерт по микроклимат и здравословна работна среда, Георги Поповянски – управител на НетИнс Иншурънс Брокерс и Виктория Узунова от международната женска организация Сороптимист, представители на медиите и училищата.

Срещата започна с представяне на актуалната ситуация на качеството на въздуха в училищата.

Бяха изнесени резултатите от първите безплатно поставени сензори в училища в Русе и София. Данните показват, че въздухът в класните стаи е много замърсен и дори може да е по-вреден от въздуха на улицата. Това е сериозна заплаха за здравето на децата и учителите, които прекарват много време в затворени помещения. В рамките на кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ ще бъде изграден нов подход за измерване на качеството на въздуха в училищата – използване на  специални устройства, които да показват информацията за замърсяването в реално време.

Технологичните решения за измерване на въглероден диоксид ще помогнат на учителите да определят кога да проветрят класната стая.

Сензорите ще наблюдават качеството на въздуха в реално време и ще помогнат на ръководството на училището да реагира бързо и ефективно.

„Единственият начин да се гарантира качествен въздух е чрез редовно проветряване на стаите. Това е особено важно през зимните месеци, когато класните стаи са затворени и отоплени.“ – каза Христо Атанасов. – Устройствата за измерване на качеството на въздуха в класните стаи могат да бъдат много полезни, както за оценка на качеството на въздуха и за регулиране на отоплението и проветряването. Това може да помогне за намаляване на риска от заболявания и увеличаване на производителността и концентрацията на учениците.“ – допълни той.

Първото училище в София, в което са инсталирани сензори е 51 СУ „Елисавета Багряна“. „Важно  е да възпитаваме култура на правилно проветряване на стаите. По този начин учим децата и родителите как да поддържат здравословен въздух и в дома си. Това ще помогне за цялостно  подобряване на качеството ни живот. – сподели Асен Александров, директор на училището.

Кампанията за подобряване на качеството на въздуха в училищата има за цел да повиши осведомеността и ангажираността на ученици, учители и родители по отношение на въпроса за здравословната среда за обучение. Кампанията предоставя много полезна информация относно опасностите, свързани с ниското качество на въздуха, и показва какво можем да направим, за да подобрим ситуацията.

Кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ ще инициира дискусии всеки месец в един от големите областни града в страната. В тях ще се включат експерти от Общините, училищата в града, местни медии и граждански организации. Целта е да се повиши осведомеността и да се обърне внимание на сериозността на проблема. Следващата среща ще се проведе на 30-ти март в Пловдив.


Създаването и реализирането на социално отговорни кампании е част от експертизата на маркетинговата агенция 3CON. Ние имаме богат опит в провеждането на успешни кампании, които подпомагат обществени ценности и предават визията на нашите клиенти. Комбинирането на точни послания, изпратени по конкретни канали, социално отговорните инициативи са ключов инструмент за изграждането и утвърждаването на позитивния имидж на бранда.ата аудитория. Комбинирана с точни послания по конкретните канали, тя е ключов инструмент за изграждане и утвърждаване позитивния имидж на бранда.

Заявете час за разговор с нас, в който заедно да потърсим работещите решения за вашия бранд. Последвайте 3CON в LinkedIn.