Подготвени ли сме за жегата: как да се предпазим от опасността на горещите вълни?

работник, изморен от жегата

Експерти по безопасни условия на труд алармират за значението от предприемането на мерки срещу топлинния стрес.

Светът е изправен пред все по-интензивно горещо време, което представлява сериозна заплаха за общественото здраве. Последиците от тези екстремни метеорологични явления се усещат не само от хората, но и от цялата инфраструктура и екосистема.

Горещите вълни се превръщат в все по-сериозна заплаха за здравето и благосъстоянието на работещите през лятото. Тези екстремни метеорологични явления, които стават все по-чести, продължителни и интензивни, могат да окажат пагубно влияние върху уязвимите групи, включително хора със сърдечно-съдови заболявания, диабет и астма.

Превенцията е от ключово значение за опазване здравето на работещите. Експертите по безопасност и здраве при работа от ЛОТ-КОНСУЛТ обръщат внимание на увеличаващия се брой хора, изложени на екстремна жега по време на работа.

При хора над 65 години смъртността, свързана с горещините, се увеличава  с приблизително 85% между 2000–2004 г. и 2017–2021 г.

Според проучвания на СЗО, всяка година между 2000–2019 г. загиват приблизително 489 000 души вследствие на горещи вълни. 45% от тях са в Азия, а 36% – в Европа.Само в Европа през лятото на 2022 г. смъртните случаи се оценяват на 61 672 броя..

Градски капан: Топлинните острови и заплахата за здравето

Горещите вълни могат остро да засегнат голяма част от населението за кратки периоди от време. Освен директните здравословни рискове, водят и до прекъсвания в електрозахранването, което пречи на предоставянето на здравни услуги, транспорт и водоснабдяване.

Съвременните градове често са проектирани по начин, който усилва топлинния ефект. Така наречените „градски топлинни острови“ се появяват при загубата на зелени площи (които естествено охлаждат околната среда) и замяната им с неподходящи структури като метални покриви. По този начин се задържа повече топлина и излага жителите на прекомерно високи температури.

Как горещото време влияе на здравето?

“Способността на човешкото тяло да се справя с топлината зависи от баланса между генерирането и отделянето й. Този баланс може да бъде нарушен от редица фактори, които увеличават риска от прегряване и топлинен удар.” – коментират експертите от компанията по безопасни условия на труд.

Сред ключовите фактори, които е важно да имаме предвид са:

  • Неблагоприятна околна среда: Високи температури, висока влажност, слаб вятър и силна топлинна радиация затрудняват отделянето на топлина от тялото.
  • Неподходящо облекло: Дрехите, които задържат топлина, могат да доведат до прегряване.
  • Допълнително затопляне от околната среда: Пребиваване в горещи помещения, превозни средства или други затворени пространства.

Топлинният стрес е сериозна заплаха, която крие множество рискове за здравето и безопасността на работещите. Високите температури могат да доведат до редица здравословни проблеми, вариращи от дехидратация и топлинен удар до фатални последици.

За да се гарантира оптимална защита на служителите, е необходимо да се предприемат комплексни превантивни мерки. Ключова роля играят службите по трудова медицина. Те могат да изготвят индивидуални предписания, съобразени със специфичните условия на труд, за да се елиминира рискът от топлинен стрес.

Дори след предприемане на превантивни мерки, е от съществено значение да се следи за остатъчния риск. Някои служители са по-податливи, като например хора с хронични заболявания, възрастни хора и бременни жени. За тях е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за защита.

Чрез проактивно предприемане на превантивни мерки, консултация с експерти и повишаване на осведомеността, се подсигурява максимална защита на работниците от рисковете, свързани с топлинния стрес. По този начин работодателите ще могат да гарантират здравословна работна среда за своите служители.


Изграждането на цялостна стратегия за комуникация на бранда е част от услугите в портфолиото на маркетингова агенция 3CON. Това е една от ефективните стъпки за достигане до правилната аудитория. Комбинирана с точни послания по конкретните канали, тя е ключов инструмент за изграждане и утвърждаване позитивния имидж на бранда.

Заявете час за разговор с нас, в който заедно да потърсим работещите решения за вашия бранд. Последвайте 3CON в LinkedIn.