Балкан Стийл Инженеринг

Балкан Стийл Инженеринг


Проект: Комуникация и организация за представяне в международно изложение

Клиент:  Балкан Стийл Инженеринг

Период на обслужване: май – октомври 2019 г.

  • Определяне на ключовите целеви групи, каналите и целите на комуникационните активности
  • Създаване и изпълнение на комуникационна стратегия
  • Дизайн и разпространение на корпоративна презентация
  • LinkedIn Lead Generation
  • Идентифициране и комуникация с потенциални партньори
  • Цялостна комуникация с организаторите на международното изложение
  • Дизайн, предпечат и реализация на рекламен щанд и всички рекламни материали
  • Консултиране на публичното представяне на участниците от Балкан Стийл Инженеринг