Консендо България

Консендо България


Проект: Създаване и реализиране на маркетингова комуникационна стратегия за повишаване познаваемостта на компанията

Клиент: Консендо България

Период на обслужване: Декември 2017 – до момента

 

  • Маркетингов анализ на разпознаваемостта на бранда
  • Създаване и изпълнение на годишна комуникационна стратегия
  • Създаване на експертно текстово и видео съдържание
  • Развиване и управление на връзки с медиите. Грижа за представянето на компанията в най-подходящите електронни, онлайн и печатни медии.
  • Управление на профилите в социалните мрежи
  • Иницииране и координиране на взаимоотношенията на компанията със специализирани аудитории и партньорски организации
  • Иницииране и развиване на социално отговорна кампания (КСО) „Пътят на предприемача“ – семинар и мастърмайнд сесия февруари 2019 г., образователна кампания в градовете на Северозападна България  септември 2019 г. – януари 2020 г.,  семинар и мастърмайнд сесия февруари 2020 г.