Започна Втората конференция на Международната данъчна асоциация в България

Представители на публичния и частния сектор ще се запознаят с предизвикателствата в сферата на данък добавена стойност

Втората конференция на Международната данъчна асоциация в България започна днес, 8 ноември, в Аулата на СУ “Св. Климент Охридски”. Събитието бе открито от проф. д-р Сашо Пенов, декан на Юридическия факултет на Софийския университет, и Валентин Савов, председател на IFA  България.

В приветственото си слово към участниците в конференцията проф. д-р Пенов отбеляза, че тъй като първият закон за данъчно облагане в България е приет преди 25 години, то можем да приемем, че една пета от 125-годишната история на Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” е преминала в анализ на данък добавена стойност.

“През този период едно поколение юристи изследва проблемите, свързани с ДДС. С революцията в дигиталната икономика обаче правната наука се изправя пред нови предизвикателства”

– допълни той.

Валентин Савов поздрави всички присъстващи за интереса им към най-новите тенденции в сферата на ДДС и дигиталната икономика и изрази надеждата си темите на конференцията да доведат до ползотворен и конструктивен дебат.

“Една от основните цели на IFA България е да създаде една платформа за обсъждане на международни, национални и местни фискални въпроси между всички участници в процеса по създаване, развитие и прилагане на данъчното право”

– сподели той.

В рамките на днешния ден ще бъдат разгледани теми, касаещи развитието на европейските политики по отношение на ДДС и отражението на този процес в България.

На 9 ноември Втората конференция на Международната данъчна асоциация в България ще започне с обзор на предложенията на Европейската комисия във връзка с облагането на дигиталната икономика, представен от Вим Роелс, юридически консултант към ЕК, а след това Софи Шател ще обобщи основните характеристики на този сектор от гледната точка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Преди обедната почивка Иван Антонов, главен юрист в Дирекция “СИДДО” към НАП, и д-р Рафаеле Петруци, международен данъчен консултант, ще продължат с анализа на облагането при дигиталната икономика, съответно с темите за спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане и възможния отговор при прилагането на правилата на трансферното ценообразуване.

Акцент в следобедната програма на конференцията ще бъде анализът на предложенията на ЕК и връзката с данъчните спогодби, представен от проф. Гулиелмо Маисто, както и дигиталното място на стопанската дейност, представено от д-р Петер Хонглер.

Втората конференция на Международната данъчна асоциация в България ще приключи с обзор на облагането с данък на дигиталните услуги и резултатите от този процес. Темата ще бъде представена от проф. Марчин Ямрожи, асоцииран професор в данъчния департамент на Института по финанси към Висшето училище по икономика на Варшава.

Организатор на събитието е IFA България – сдружение, основано през 2012 година и признато от IFA – Международната данъчна асоциация, през 2014 година. В българската организация членуват вече над 60 корпоративни и индивидуални професионалисти, сред които преподаватели, съдии, одитори и счетоводители (одиторски и счетоводни кантори), данъчни консултанти, адвокати и адвокатски кантори.

Основни спонсори на Втората конференция на IFA в България са DELOITTE и VIVACOM. Събитието се реализира с подкрепата на IFA Bulgaria, ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, Lenz & Staehelin, Димитров, Петров и Ко, Адвокатско дружество „Йорданова, Ризова и съдружници“, Savov & Partners, Taxture, euVAT ONLINE, Chronika и Devin.

Медийни партньори на събитието са b2bmedia, ICT Media, Ciela Norma и OFF News. Цялостното комуникационно обслужване е поверено на Агенцията за интегрирани маркетингови комуникации 3CON.

***

Агенция 3CON е обслужваща комуникационна агенция и партньор в организирането на събития на IFA България