3CON в кризисни ситуации: подготовка и управление на комуникациите

(Photo: Shutterstock)

Обявената пандемия и извънредна ситуация в България е преди всичко човешка трагедия, засягаща стотици хиляди хора. Факт е, че оказва все по-голямо влияние върху световната икономика.

Бизнес секторът в България, Европа и голяма част от света е в неочаквана и в неподозирана по размерите си хуманитарна и очаквана финансова и икономическа криза. Част от услугите на 3CON са и подготовка и управление на кризисни комуникации.

Очаквайки подобно развитие, ние изготвихме за наши клиенти пакет мерки за кризисни комуникации, които включват, но не изчерпателно изброените долу. Те са придружени от разписани предварително стъпки, текстове, писма и изявления, които да бъдат ползвани във всяка ситуация. Ние сме на линия да поемем за тях и всички запитвания или очакван интерес и от медиите.

Някои от стъпките:

  1. Комуникиране със служителите или специфични социални групи на ограничаване и/или реорганизиране на работните процеси.
  2. Комуникиране с клиенти – при затваряне на търговски обекти, преминаване в онлайн режим на търговия и доставки, промяна на цени, наличности и динамика на търговския процес.
  3. Комуникиране в обществеността (включително медии и администрации) на случаи на контактни или заразени лица в екипа, както в по-тежки случаи.
  4. Създаване на поддържаща маркетинг кампания – комуникационни послания и съдържание в посока „Как да поддържаме клиентите си в период на криза?“, вместо „Как да продаваме повече?“.
  5. Пренасочване на комуникацията с клиенти и партньори в онлайн среда за постигане на максимална ефективност. Създаване на полезно експертно съдържание.
  6. Осигуряване на безопасност на марката – осигуряване на правилен контекст за видимост и разпространение на рекламни и маркетингови послания с цел избягване на отрицателно впечатление или нарушаване на репутацията.
  7. Изграждане на многоканална комуникация – в случаи на повишено търсене или логистични затруднения, затваряне или реорганизиране на производство информираността е от изключително значение.

Ако вие или ваши партньори имате нужда от съдействие при изброените случаи, моля свържете се с нас, за да реагираме максимално бързо и ефективно – office (at) 3con.eu

 

 

 

Как коронавирусът променя публичната комуникация?