Как зелените работни места съчетават безопасността и дигитализацията?

zeleni rabotni mesta

Българска компания, съвместно с партньорски организации от 6 държави създава интерактивна обучителна платформа за работа  в зелена работна среда. 

За четвъртата поредна година канадската неправителствена организация WSPS (Workplace Safety & Prevention Services, Ontario) проведе проучване, което предоставя уникална възможност за сравнение на резултатите преди, по време и след пандемията от COVID-19. С всяка изминала година анализите показват, че инвестирането в здравето, безопасността и благосъстоянието на служителите директно корелира със здравословния бизнес успех, по-голяма устойчивост и устойчива икономика.

Организациите лидери в различните бизнес сектори се отличават със значително по-добри резултати от техните конкуренти с по-ниска степен на развитие в областта на здравето и безопасността. Те имат:

 • По-малко случаи на инциденти на работното място
 • Спасени животи през пандемията
 • По-голяма устойчивост към последиците от кризиса
 • Способността да привличат и задържат квалифицирани служители

За набирането, задържането и ангажирането на служители е тема, която все повече е дискутирана. В проведеното проучване служителите споделят полезни насоки, които разкриват, че почти всеки има поне една причина да остане в компанията, в която работи към момента. Сред най-често изтъкваните аргументи са, тя да се ангажира със здраве, безопасност и благополучие, да предлага гъвкавост и справедливо възнаграждение.

За да насърчат повече организации да преминат в посока на по-голяма грижа за здравето и безопасността на работното място, проучването посочва съвети за подобряване на разбирането на тази ключова дейност.

Използване на уроците от пандемията

Пандемията COVID-19 промени представите за работната среда и наложи нови предизвикателства. Едно от тях е фокусирането на вниманието към здравето и безопасността на служителите. Работодателите и служителите съвместно започнаха да изявяват желание да създават по-здрави работни места.

Лидерство и ролята на висшия мениджмънт

Ръководителите играят ключова роля в подобряването на здравето и безопасността на работното място. Според проучването, приблизително 40% от респондентите в проактивни и водещи организации заявяват, че лидерите насърчават подобренията в техните работни места. Този процент намалява до 24% за организациите, които са на ранен етап от процеса на подобрение.

Специфични тенденции и предизвикателства

Проучването идентифицира и разглежда редица конкретни тенденции и предизвикателства, пред които се изправят работодатели и служители. Сред тях е използването на информационни технологии, анализиране на рисковете и много други.

Липсата на лидерска подкрепа е едно от ключовите предизвикателства при прилагането на процедури за здраве и безопасност на работното им място.

Проучването посочва 7 ключови предизвикателства при внедряването на практики за здраве и безопасност в компаниите:

 • Липса на ангажираност на служителите
 • Текучество/недостиг на служители
 • Вътрешни възможности/ресурси
 • Конкуриращи се бизнес приоритети
 • Липса на осъзнаване на ползите
 • Липса на подкрепа сред висшето ръководство
 • Разходи

Най-ясната тенденция в развитието на бизнеса е влиянието на действията за здравето и безопасността на работното място върху бизнес успеха и устойчивостта. Организациите трябва да насочват усилията си към подобрение и иновации в тази област. Професионалните и лидерски усилия ще допринесат за създаване на по-здрава и устойчива работна среда за всички служители.

“Работната среда през следващите години ще донесе и вече носи ново разбиране за безопасна и здравословна работа, предизвикано от бъдещото развитие на зелените технологии. Зелената икономика, зелените работни места, достойните, здравословни и безопасни работни концепции са в процес на преработка.” – споделя Марио Каменов, ръководител проекти в компанията за здраве и безопасност ЛОТ-КОНСУЛТ


“Като се има предвид колко бързо се очаква да расте зелената икономика, стремежът е да се изпреварят очакваните нови или възникващи рискове, свързани с работата и със зелените работни места, преди те да възникнат. Тук основна роля във всички организации играе обучението на работещите, което съчетава както принципите на безопасната работа, така и използването на дигитални технологии.” – допълва той.

Българската компания, съвместно с партньорски организации от 6 държави е създала обучителен курс “Здраве и безопасност при работа в зелена работна среда” и интерактивна обучителна платформа, включващи обучителни модули, игри, инструменти, викторини и др. Платформата е реализирана по проект SAFESENSE+, финансиран по програма Еразъм+, и представлява дигитален инструмент за неформално обучение в областта на Здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Тя е разработена в помощ на собствениците и управителите на компании, ръководителите и служителите, отговорни за управлението на човешките ресурси и ЗБУТ.


Изграждането на цялостна стратегия за комуникация на бранда е част от услугите в портфолиото на маркетингова агенция 3CON. Това е една от ефективните стъпки за достигане до правилната аудитория. Комбинирана с точни послания по конкретните канали, тя е ключов инструмент за изграждане и утвърждаване позитивния имидж на бранда.

Заявете час за разговор с нас, в който заедно да потърсим работещите решения за вашия бранд. Последвайте 3CON в LinkedIn.