Запазват ли стойността си златните монети през вековете?

Златото не се влияе твърде много от промяната в покупателната способност на обществото, а от естественото покачване на инфлацията.

Златото е символ на богатство от самото раждане на паричната система. Първите златни монети са изсечени около 600 г. пр.н.е. в Лидия, днешна Турция, като начин на властта да улесни търговията и да стандартизира размяната. През вековете златните монети са изиграли ключова роля в икономиките на древни и средновековни цивилизации, превръщайки се в универсален символ на търговската стабилност. В наши дни, златните монети, като американския „Игъл“, се оценяват на пазара в България на около 4000 лева. Тази цена обаче била ли е различна в миналото? Какво е можело да си купиш с толкова пари и влияят ли демографските фактори и покупателната способност на хората върху цената на златото през годините?

Фактори, които влияят на стойността на златото

Цените на златото са обект на множество взаимосвързани фактори, които варират от икономически и политически обстоятелства (промени в инфлацията и лихвените проценти) до покупателната способност на населението. Златото традиционно се счита за защита срещу инфлацията, тъй като, за разлика от  валути и инструменти за инвестиции, неговата цена не е пряко засегната от измененията в стойността на долара​​. Въпреки това, е естествено явление цената му да се влияе от инфлацията. Не се обезценява, но вдига цената си спрямо процентните повишения на валутите.

Да вземем една от най-развитите икономически сили – САЩ! Лихвените проценти, особено тези, които се определят от Федералния резерв, също играят ключова роля в оценката на златото. Ниски лихвени проценти обикновено правят златото по-привлекателно за инвестиции, тъй като алтернативната цена на държането на злато намалява. Обратното се случва при вдигане на лихвените проценти, което кара инвеститорите да се ориентират към определени активи​​.

Геополитическата обстановка също влияе значително на цените на златото. Конфликти и политическа несигурност често карат инвеститорите да търсят златото като „сигурно убежище“. Например, продължаващите конфликти в Близкия Изток или напрежението между Русия и Украйна могат да доведат до увеличаване на цените на златото поради повишена несигурност на пазарите​​.

И накрая, търсенето и предлагането на злато също имат важно влияние върху цените му. Световното предлагане на злато е относително стабилно поради ограниченията в златодобива и рециклирането, но търсенето продължава да расте всяка година, което може да доведе до постоянен натиск върху цените​​.

В Древността златните монети са били високостойностни средства за размяна. Били са по-разпространени, но и ценни, тъй като още тогава човекът е виждал потенциала на лъскавия метал. С времето става все по-рядък и съответно по-скъп. Това е и социалният фактор, оказващ въздействие върху цените на златните монети, които познаваме днес.

 Златният стандарт на монетите

През вековете, стойността на златните монети варира, но остава относително стабилна с оглед на покупателната способност. Ако разгледаме стойността на „Игъла“, една от най-разпространените златни монети, неговата покупателна способност в миналото е била сравнима с тази днес, когато се използва за съхранение на богатство. Хронологичното сравнение показва, че монета, която в миналото е купувала една крава, днес все още може да покрие същата или подобна стойност. Тази монета се предлага и днес в България във Factor I.N., където предлагат широка гама от златни монети от различни краища на света.

Игъла е въведен от Държавната монетарница на САЩ през 1986 година. Началната цена на златото тогава е около $326.30 за унция и достига до $396.13 към края на годината, като през септември е отбелязан връх от около $438.00 за унция.

За този период средната инфлация в САЩ е около 1.86%​, според In2013Dollars​. Това означава, че доларът е загубил малко от стойността си през тази година. Например, $1 от 1986 година е еквивалентен на приблизително $2.86 през 2024 година. Доларът е поевтинял значително за тези 38 години, като средногодишната стойност на инфлацията е 2.80%​

Алтернативен поглед предоставя британската „Суверен“, друга популярна златна монета, която също показва стабилност в стойността си през десетилетията, дори с различни демографски и финансови промени на глобално ниво.

Британският златен “Суверен” се появява през 1817 година. Стойността му е колеблива през годините, като е повлияна от цените на златото, колекционерската и нумизматичната стойност. Например, стойностите на тези монети могат значително да варират в зависимост от годината, състоянието и рядкостта, като някои конкретни редки издания достигат по-високи цени. Към последните обновления, цените за различни години и състояния на “Суверена” могат да варират от около 600 долара до над 20,000 долара за изключително редки бройки.

Дори при колебанията на пазара и измененията в демографските тенденции, златните монети остават силен индикатор за стабилност, стават все по-редки и не се обезценяват. Не е изненадващо, че мнозина инвеститори продължават да виждат в тях надежден актив в стратегиите за съхранение на богатство, особено в несигурни времена. Във финансови институции като Factor I.N. подобни продукти са високо ценени. Компанията предлага опции както за продан, така и за изкупуване, които са съотносими с качеството и пробата на метала.