NRJ Soft: Благодарение на работата с 3CON създадохме ключови партньорства, повечето от които доведоха до реални резултати

NRJ Soft е компания специализирана в предоставянето на услуги и продукти в областта на видеонаблюдението и охраната. Бързите темпове на развитие и позиционирането ни като една от водещите български фирми в тази област ни доведоха до необходимостта от работа със специализирана маркетингова агенция. Изборът ни се спря на агенция 3CON.

Възложихме на агенцията изготвяне на цялостна комуникационна стратегия за 2018 г. Процесът започна с уъркшоп – работна среща с мениджърите на NRJ Soft, по време на която начертахме основните посоки на комуникацията, както и предпочитаните комуникационни канали.

Една от ключовите посоки за развитие беше по-добро позициониране в големите общини в България и засилване на популярността на NRJ Soft на регионално ниво. Сред предложенията на 3CON за активности в тази посока беше планирането и организирането на участие на NRJ Soft в Общинско ЕКСПО 2018 г.

В продължение на няколко месеца преди събитието, екипът на агенцията проведе проучвания и осъществи връзка с търсените общински администрации. Дейностите по популяризиране на участието ни в събитието включваха изготвяне и разпространение на електронен бюлетин до предварително подготвена база данни, серии от медийни публикации, които изтъкваха предимствата на NRJ Soft и споделен опит от вече реализирани наши проекти с различни Общини в България. Освен подготовката на самото участие, агенцията създаде специален вестник на NRJ Soft, който включваше подробна информация за нашите услуги и интервюта с кметове на общини, с които сме реализира успешни проекти. Той беше разпространяван на събитието и със сигурност привлече много успешно вниманието на търсените от нас експерти.

Благодарение на работата с 3CON създадохме ключови партньорства още преди самото събитие, а по време на неговото провеждане осъществихме много полезни контакти, които продължихме месеци след това и повечето от тях доведоха до реални резултати. Препоръчваме 3CON като надежден партньор в изграждането на маркетингови комуникационни стратегии и организирането на активности, които повишават разпознаваемостта на бранда.