Ориентираме се грамотно в информацията, ако четем цял живот!

Мария Тодорова от маркетинговата агенция 3CON,  специалист с дългогодишен опит в областта на комуникациите, бе поканена да разкаже на четвъртокласниците в столичното 76 ОУ „Уилям Сароян“ за основните принципи на професионалното общуване с медиите.

По време на срещата с учениците на софийското училище специалистът акцентира на следните въпроси:

  • Знаем ли какво се крие зад популярната концепция „средства за масова информация“?
  • Какво е „ню ейдж“ медия и какви са актуалните видове средства за масова информация днес – в XXI в.?
  • Къде и как младите хора участват в комуникационния процес в ежедневието?
  • Какво точно съдържа във формулировката си „медийният продукт“?
  • Какви са спецификите на рекламата и как потенциално въздейства тя върху масовия и индивидуалния вкус, както и върху решенията ни?

Срещата разговор на Мария с учениците в столичното 76 ОУ „Уилям Сароян“ се проведе в рамките на Националната седмица на Министерството на образованието, отбелязана през декември като част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. След разходка в предисторията на съвременните български медии специалистът от 3CON и малките й домакини разговаряха за професиите, най-тясно посветени на общуването – журналистика и връзки с обществеността. Голям интерес провокира темата за отговорността, свързана с търсенето и работата с информация –

Зад всяко изречение, което произнасяме или пишем, заставаме с името си всички ние, за които това е работа“, подчерта Мария Тодорова. – Носим голяма отговорност, но аудиторията също трябва да умее да използва зряло информацията“.

Според Мария това е важно, за да сме сигурни, че онова, което виждаме и четем, е напълно достоверно, необходимо е да сме бдителни, да умеем да търсим допълнителна информация и да мислим върху прочетеното, чутото или видяното. Днес всички сме изправени пред предизвикателство да обработваме когнитивно и емоционално огромен обем информация, затова проверяването е знак за пълноценна грамотност. „А това е ценен навик, който изграждаме търпеливо и дълго – с много четене“, обясни Мария.

Как си представяме медиите на бъдещето, как ще изглежда процесът по търсене и работа с информация след 100 години? Този въпрос провокира въображението на четвъртокласниците и провокира активна дискусия с интересни и изненадващи с дълбочината си гледни точки.

Гледам на такива гостувания като на възможност едновременно да съм полезна на хора, които се учат как да общуват ефективно, но също да провокирам собствените си представи и очаквания за „съвремие“ и „бъдеще“ по отношение на комуникациите“, коментира Мария Тодорова след открития час.

– Благодаря на класния ръководител – г-жа Игнатова и на директора на 76 ОУ, г-жа Стефанова  за идеята. С изключително вълнение се готвих за този урок. В 3CON работим по стратегии, насочени към изграждане на трайни отношения с най-различни крайни публики – целеви и периферни. Вярваме, че един специалист по комуникации трябва да умее да ангажира аудиторията си по най-ефективния начин. А това предполага обективно да познава уникалното в тази аудитория, за да успее да проектира собствения си изказ през сетивата ѝ. Когато насреща е публика от десетгодишни деца, не само езикът следва да е изчистен от специфичен професионален жаргон, но и да подбираме интересни, живи, достъпни изразни средства“.

На сбогуване Мария предложи интересна тема за размисъл на малките си домакини – „Какво все още не съм прочел?“. Изборът на тема тя обясни така: „Изключително полезно е да умеем да разбираме, че знанието винаги може да бъде още по-пълно. За да ни носи предимствата на аналитичното разбиране, към знанието трябва да подхождаме като към богатство, което непрекъснато очаква да бъде надграждано.