Комуникационната култура – душата и живота на една компания

Уъркшоп с лидерите в екипа, който може да “свери часовника” и да постави правилните цели. Темата е част от участието ми в третото издание на конференцията  “Битката за талантите”, организирана от b2bmedia.

Networking и Мастърмайнд – две много модерни думи за днешния бизнес свят. Каква е силата им и защо все повече търсим техните инструменти? През последните години общуването между компаниите и техните служители се превърна в много важна и ключова част от цялата стратегия за популяризиране на бранда. Аз вярвам, че правилната и ефективна комуникационна стратегия тръгва именно от правилното общуване на компанията с нейните служители. От изчистената корпоративна култура с ясно формулирани мисия, визия и ценности. С поставянето на реални цели и начертаването на пътят за тяхното изпълнение.

Задавах си въпросите:

  1. Как изглежда ефективното общуване на една компания с нейните  служители?
  2. Как това общуване може да бъде пресъздадено, така че да направи компанията по-популярна, по-привлекателна или да подобри нейният employer branding?

Водени от желанието си да помогнем на нашите клиенти в тази вътрешна комуникация, да изчистим това общуване и да направим корпоративната култура разбираема, преди създаването на комуникационната стратегия ние започнахме да организираме работни срещи.

Уъркшоп с ключови служители, по време на който заедно изчистваме мисията, визията и ценностите на организацията. Определяме целите и рисуваме пътят по който тя ще се развива. Защото комуникационната стратегия започва вътре от сърцето на екипа. Защото няма как в нея да са заложени активности, които хората от екипа сами не са определили за важни, за базови.

Много често откривахме, че има голямо разминаване между визията и очакванията на собственика, и визията и очакванията на служителите. За да синхронизираме тези очаквания и да поведем общуването в една посока, беше необходимо да обединим мислите на всички хора, чиито решения са важни за бъдещето на организацията. Така стигнахме до идеята на Мастърмайндинга. Да използваме мисленето на всеки отделен човек, като го вплетем в една обща мисъл.

Общият поток на мисълта  разбърква хора и емоции. В продължение на два дни преминаваме през различни етапи – от мълчаливо слушане, през активно противопоставяне на идеи до признания и уравновесяване.

Общият поток на мисълта помага на всички участници да видят мащабно картината и да изчистят една обща визия за своята компания.

 

Във всяка общност неразбирането, слушането по неправилен начин, НЕчуването води до нереалистични очаквания и съответно до неефективна комуникация.

 

Незнанието от страна на служителите за това какво всъщност има като визия ръководителя може да доведе до абсолютно неефективна стратегия за комуникиране на бранда.

Така тръгнахме да търсим обратната връзка. Искахме да разберем  какво всъщност искат служителите. Искахме да ги открием като таланти, те да открият своите таланти, да ги влеем в силните страни на компанията и да използваме истинската сила на  networking и на mastermind. Да превърнем тези две думи в оръжия на ефективната вътрешна комуникация. 

Вярвам, че правилните решения за една компания може да бъдат открити от общите усилия на много умове в една и съща посока.

През изминалата година работихме с много различни компании – и по големина на екипите и по сфера на дейност и като история. Имаше компании в сферата на услугите и производството. Повечето от тях всъщност бяха далеч от създаването на корпоративна култура. Развивали са се някак по инерцията на успеха, на намирането на супер правилната ниша, която създава много работа. И в един момент това развитие води до осъзнаването, че нещо липсва.

Онова зрънце, което ще помогне компанията да е по-разпознаваема, да бъде приета по-добре и, разбира се, да печели повече партньори и клиенти.

Намирахме това зрънце с помощта на мастърмайндинга.

Ако искате да научите какво включва уъркшопа и какви са етапите, през които минаваме, пишете ми на nadia@3con.eu