Как да създадем здравословна работна среда?

През последните години, нашето работно място коренно се промени. Новите предизвикателства, пред които бизнесите са изправени, наложиха необходимостта от адаптиране и създаване на по-благоприятни и здравословни условия на труд. В този контекст, партньорите в социалната инициатива „Знаеш ли какво дишаш?“ организират 09 Ноември от 14:00 ч. специализиран  уебинар на тема „Създаване на бъдещето на работното място: водещи практики“, на който се очаква присъствие на експерт от Министерството на труда и социалната политика.

Актуалност и изключителна важност

След трудния период на промени, компаниите търсят нови начини за поддържане на производителността и здравословните показатели на своите служители. Предстоящия уебинар има за цел да предостави първокласни практики и знания, които ще им помогнат да насочат своите работни места към бъдещето.

Програмата „Адаптирана работна среда“ – нови възможности възможности

През октомври стартира процедурата „Адаптирана работна среда,“ част от Програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021 – 2027 г. Тази програма предоставя уникална възможност за фирмите да осигурят по-безопасни и по-благоприятни условия на труд в своите предприятия. Тя предоставя 100% финансиране за фирми с персонал до 250 души и 80% за по-големите предприятия, като това прави възможно прилагането на тези важни инициативи в широк спектър от организации. Процедурата подкрепя дейности като подобряване на вентилацията, изграждане на места за отдих на работниците, предоставяне на защитно работно облекло, изграждане на парапети и предпазни конструкции и други, с цел да се осигури по-здравословна и безопасна работна среда.

Лектори на уебинара “Създаване на бъдещето на работното място: водещи практики. Финансиране по програма „Адаптирана работна среда“ ще бъдат:

  • Експерт от Министерството на труда и социалната политика – Очакваме потвърждение за участие на експерт от държавната институция, който ще сподели полезни знания за приспособяването на работната среда към здравословни условия.
  • Христо Атанасов, икономист и основател на социалната кампания “Знаеш ли какво дишаш?” ще обърне внимание върху влиянието на въздуха в затворените помещения върху продуктивността и здравето.
  • Росилина Симеонова, експерт по трудова медицина ще разгледа важността на отчитането на микроклимата в работната среда и как тя влияе на здравето и комфорта на служителите.
  • Светлозар Петров, HR експерт и основател на JobTiger ще представи най-добрите практики за създаване на здравословна работна среда и как това може да подобри работната производителност.
  • Илияна Мавродиева е психолог и ще сподели ценни съвети за влиянието на работната среда върху психичното здраве на служителите и как да се справяме със стреса на работното място.

Уебинарът се организира в рамките на социалната инициатива „Знаеш ли какво дишаш?“. Нейната цел е да се справи с критичния проблем с качеството на въздуха в затворени помещения и неговото въздействие върху здравето и работоспособността на учениците и техните преподаватели, за които училището е работна среда.

В последните години има все по-голяма загриженост относно замърсяването на въздуха в градовете и негативното му въздействие върху здравето. Лошото качество на въздуха може да доведе до сериозни заболявания, като астма, хроничен бронхит, алергии и други заболявания на дихателната система, и не на последно място е предпоставка за много по-бързото разпространение на вируси.

В рамките на информационната кампания се организират срещи дискусии с представители на общините, регионалните институции и училищата. До октомври кампанията „Знаеш ли какво дишаш?“ събра значителна обществена и бизнес подкрепа в цялата страна. Тя привлече участие от обществени организации, институции и бизнеси от различни сектори, които се ангажираха със задачата да подобрят качеството на въздуха в класните стаи. В рамките на кампанията бяха инсталирани общо 180 сензора в училища и детски градини в градовете Русе, София, Враца, Пловдив и Монтана.

Социалната кампания „Знаеш ли какво дишаш?“ е отличена в категория „Зелена инициатива“ в конкурса „Най-зелените компании в България“. 09 Ноември от 14:00 ч. е датата на уебинара „Създаване на бъдещето на работното място: водещи практики. Финансиране по програма „Адаптирана работна среда“, а достъпът  е свободен. Необходима е предварителна регистрация, след която желаещите да се включат ще получат линк >>> https://kakvodishash.org/webinar/


Изграждането на цялостна стратегия за комуникация на бранда е част от услугите в портфолиото на маркетингова агенция 3CON. Това е една от ефективните стъпки за достигане до правилната аудитория. Комбинирана с точни послания по конкретните канали, тя е ключов инструмент за изграждане и утвърждаване позитивния имидж на бранда.

Заявете час за разговор с нас, в който заедно да потърсим работещите решения за вашия бранд. Последвайте 3CON в LinkedIn.