Зелена ПР Кампания ЗНАЕШ ЛИ КАКВО ДИШАШ

Зелена ПР Кампания ЗНАЕШ ЛИ КАКВО ДИШАШ


Социалната PR кампания "Знаеш ли какво дишаш?" бе отличена с II-то място в конкура НАЙ-ЗЕЛЕНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ 202