Връзки с обществеността


Комуникацията е общуване. PR или връзки с обществеността е изкуството на комуникация между организацията и обществото. Това са всички онези начини и средства, с които мисията и целите на организацията стават разпознаваеми, популярни и желани.

Ние знаем как да създадем и развием правилното общуване на вашия бранд с вашите потребители. Ние можем да създадем диалогът, от който вашият бизнес има нужда – с обществото, с партньорите, с клиентите, с конкурентите, със служителите. 

Създаваме и управляваме вашите връзки с медиите. Създаваме и популяризираме съдържанието, с което да общувате разбираемо. Създаваме план за реакция в кризисни ситуации, така че вашият имидж да бъде запазен. Изграждаме доверие и създаваме мостове, по които ще се родят отношения.

Връзките с обществеността изграждат общности. Те работят в полза на бизнеса, като се стремят да предложат повече достоверност от рекламата.

Комуникацията е процес! За да бъде изградено успешно общуване е нужно време и стратегия, която да следваме.