Бранд Идентичност


В началото е важно да знаем, че брандът не е продуктът или услугата. Това не е името на марката. Брандът е духът, мисията, философията на бизнеса ви. Той е онази мисъл в съзнанието на вашите потребители, която винаги напомня за вас. Той дава причини и оправдава решения. Брандът всъщност е енергията, с която захранваме бизнеса.

Създаването на бранд идентичност е сложен творчески процес. В него работим заедно с вас. В началото напипваме основите, на които да стъпим. След това започваме градежа. Вие знаете какво правите и сте много добри в начина, по който го правите. Ние ще обясним защо го правите и защо е важно вашите потребители да ви последват. И да ви бъдат верни.

Изграждането на бранд идентичност е като работа с глина. Внимателно, с мисъл във всеки детайл, с въображение и поглед в бъдещето. Нежно, с много любов и загриженост. Ние знаем как да отличим предимствата ви и да ви направим разпознаваеми. Да създадем самочувствието, от което бизнеса ви има нужда, за да се пусне свободно в бурния поток на конкуренцията.