ЗЕЛЕНА PR КАМПАНИЯ

ЗЕЛЕНА PR КАМПАНИЯ


Социалната кампания #NABALKONA е отличена с III-то място в конкура НАЙ-ЗЕЛЕНИТЕ КОМПАНИИ В БЪЛГАРИЯ 2020!