Вътрешната комуникация може да е ключ за задържане на таланти

3-con-team

Компаниите печелят от служители, които са мотивирани и ангажирани и това е гръбнака на стратегиите за комуникиране на работодателската марка

В съвременния свят на бизнеса, ключов фактор за успеха на всяка организация е укрепването на връзката със служителите. Изследвания показват, че лошата комуникация може да доведе до напускане на служители, като 45% от тях смятат, че това е основният фактор за тяхното решение. Вътрешната комуникация играе критична роля в укрепването на ангажираността и задържането на талантите.


Установяване на доверие и подкрепа

Екипът винаги е полезно да знае какво се случва във фирмата. Кого са наели напоследък? Как се е представил отделът миналото тримесечие? Редовното информиране на служителите за важни новини и резултати ги кара да се чувстват по-свързани с компанията. По-голямата прозрачност води до по-малко недоразумения и по-сигурна работна среда.

Съвети от практиката на 3CON:

  • Проучвайте предпочитанията на екипа си. Работейки по кампании за вътрешна комуникация ние използваме анкети и фокус групи, за да разберем кои канали предпочитат служителите за получаване на информация (имейл, фирмен блог, вътрешна социална мрежа и др.), колко често и какъв формат работи най-добре.
  • Разработете стратегия за вътрешна комуникация. Като всяко успешно пътешествие и за това е необходимо да има ясен план и стъпки. Ние създаваме последователна стратегия за начините на комуникиране със служителите, като се вземат предвид техните предпочитания и нуждите на организацията.
  • Изготвяйте ангажиращо съдържание. Информативните и интересни текстове, видеа и графики, ще задържат вниманието на служителите. Използвайте техния глас. Членовете на екипа се чувстват ангажирани, когато имат възможност да споделят идеи и да участват активно в живота на компанията. Все пак това е общност, нали?!

Активно слушане и насърчаване на обратна връзка

Служителите искат да бъдат чути. Колкото повече техните преки ръководители ги слушат и действат според тяхното мнение, толкова повече те ще се чувстват ценени и ще влагат повече усилия и енергия в работата си.

В миналото новините можеха да се разпространяват неформално в офиса, докато хората си говорят помежду си. Днес обаче, с нарастващия брой служители, които работят дистанционно, мениджърите е добре да имат по-формален подход към разпространението на информацията.

Редовните срещи по вътрешни комуникационни платформи като Slack или Teams помагат да се избегне необоснованата клюка и да се гарантира, че всички са информирани. Ние в 3CON, когато работим онлайн използваме Skype (навик, който остава от създаването на агенцията вече 19 години) и често имаме усещането, че действително сме във виртуална стая и всъщност сме заедно.

Съвети от практиката на 3CON:

  • Разработете програми за обучение по комуникация. Обученията на мениджърите за това как да водят ефективни разговори със служителите си, как да слушат активно и как да дават полезна обратна връзка са изключително ценни. Уършопите, които правим помагат за освежаване на уменията, трениране на използваните подходи и понякога дават перспектива.
  • Създавайте инструменти за събиране на обратна връзка. Не всеки от екипа се чувства комфортно да споделя очи в очи, може би ще му е по-лесно да има време и да опише какво мисли. В проектите по вътрешна комуникация, по които работим разработваме анкети, онлайн формуляри и други инструменти, които позволяват на служителите лесно да споделят своята гледна точка. Събираме и анализираме данните за обратна връзка и правим препоръки на мениджърите как да подобрят комуникацията със своите екипи.

Ефективната вътрешна комуникация в една компания се крепи на добрата обратна връзка – както положителна, така и конструктивна. Ние вярваме, че всеки от екипа искат да знае, че неговите индивидуални усилия имат смисъл и допринасят за успеха на компанията. От друга страна, конструктивната критика показва, че мениджърът се интересува от работата на всеки и иска да помогне тя да се подобри. Нашият съвет е тези разговори да се провеждат насаме, за да се запази положителната работна атмосфера.

Чрез ефективна вътрешна и външна комуникация компаниите могат да изградят силна Employer Branding стратегия, която ще им помогне да привлекат и задържат най-добрите служители. Това в крайна сметка ще доведе до по-висока производителност, по-голяма удовлетвореност на клиентите и по-успешен бизнес.


Ние в 3CON вярваме, че взаимното уважение, прозрачността, активното слушане и обратната връзка са ключови за успешно общуване в екипа. Опитът ни показва, че добрата двупосочна комуникация е ключов елемент за създаване на среда, в която служителите се чувстват оценени, мотивирани и ангажирани. Инвестирайки във вътрешната комуникация, компаниите могат да изградят силни взаимоотношения със своите служители, което води до по-голям успех за всички.


Заявете час за разговор с нас, в който заедно да потърсим работещите решения за вашия бранд. Последвайте 3CON в LinkedIn.