Нещо Бар и 20

Нещо Бар и 20


Създаване на бранд и визуална идентичност.