Респонса Превент

Респонса Превент


Проект: Създаване и реализиране на комуникационна стратегия за повишаване популяризиране на компанията

Клиент:  „Респонса Превент“

Период на обслужване: Февруари 2019 г. – Февруари 2020 г.

  • Определяне на ключовите целеви групи, каналите и целите на комуникационните активности
  • Създаване и изпълнение на комуникационна стратегия с фокус във вътрешната и външна комуникация
  • Генериране на експертно текстово и видео съдържание
  • Създаване на продуктово съдържание с цел популяризиране на портфолиото от услуги и продукти
  • Развиване и управление на връзките с медиите. Грижа за представянето на марката в най-подходящите електронни, онлайн и печатни медии
  • Поддържаща комуникация в профилите в социалните мрежи
  • Анализ, координиране и отразяване на подходящи публични участия
  • Създаване и дизайн на ежемесечен вътрешен информационен бюлетин.
  • Провеждане на два вътрешнофирмени уъркшопа с екипа на компанията за изчистване на мисията, визията и основните цели, както и за подобряване на вътрешната комуникация.