VTEX

VTEX


Проект: Корпоративна комуникация и връзки с медиите

Клиент:  VTEX

Период на обслужване: юни 2021 – продължава

 

Създаване и изпълнение на годишна комуникационна стратегия

Съдействие при създаването на съдържание

Развиване и управление на връзки с медиите. Грижа за представянето на VTEX в най-подходящите електронни, онлайн и печатни медии.

Иницииране и координиране на взаимоотношенията на компанията със специализирани аудитории и партньорски организации

Съдействие при участие в специални събития

Съдействие при организирането на European Digital Commerce 2021, 2022

Web site: https://vtex.com/us-en/